Monthly Archives: דצמבר 2016

טיקה: כמה הרהורים

1 בדצמבר 2016

שלושה דברים שונים לומדים אתיקה, ללמד את זה, לחיות את זה. ללמוד את זה, כגון למידה לאורך ההיסטוריה, הבינו היא יחסית פשוטה. פשוט, תגיד, אם זה היה של רכישת ידע ומידע, יד, רק אני תהליך מורכב היא ללמד את זה לאחרים. מישהו חייב על כל הפורנו הזה עם שניתן להמיר המוסר בנושא ומאז ואז זה […]